Privacy Policy

Global Eco Tec hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy. Bij het gebruik van deze site en mogelijk bij een aantal Global Eco Tec producten wordt in een aantal gevallen om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens hebben wij nodig om u onze services en diensten te kunnen bieden. Wij beschermen deze gegevens zorgvuldig tegen verlies, misbruik of ander ongeoorloofd gebruik en zullen de van toepassing zijnde wetten en regels met betrekking tot privacy strikt naleven. Het privacybeleid van Global Eco Tec wordt hieronder beschreven.

De gegevens die u aan ons doorgeeft worden in de Global Eco Tec databestanden geplaatst. Een deel van deze gegevens zijn nodig ten behoeve van onze licentie en/of deelnemersadministratie. De overige gegevens worden gebruikt ten behoeve van uw  Global Eco Tec producten, diensten of garanties.

Global Eco Tec beheert uw gegevens ten behoeve van haar administratieservices. Toegang tot uw gegevens door medewerkers van Global Eco Tec kan alleen verkregen worden na interne- of klantautorisatie. De interne autorisatie wordt alleen verleend als de toegang nodig is om de veiligheid of beschikbaarheid van de gegevens zeker te stellen (een technische reden). De externe autorisatie kan alleen door toestemming van de klant. Global Eco Tec houdt wel gegevens bij ten aanzien van uw (mate en wijze van) gebruik van de Global Eco Tec applicatie. Deze gegevens worden gebruikt ten behoeve van eigen Global Eco Tec statistieken zodat wij u, met dat inzicht, een nog beter product kunnen gaan bieden. Deze vastlegging van statistische data gebeurt op een wijze waarbij geen enkele relatie naar individuele gebruikers-gegevens bestaat. Uw abonnee- en/of deelnemer-gegevens worden door Global Eco Tec gebruikt om met u, de klant, te communiceren over Global Eco Tec producten en aan Global Eco Tec gelieerde producten maar ook voor facturen e.d..

De gegevens die u ons verstrekt zullen wij niet uit eigener beweging openbaar maken. Wij wijzen u echter op de mogelijkheid van wettelijk verplichte openbaarmaking. We zullen uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking stellen aan derden die niet gelieerd zijn aan Global Eco Tec of haar partners. In geen geval zullen wij uw gegevens verkopen aan een derde partij of anderszins exploiteren, tenzij u daarin uitdrukkelijk toestemt.

Cookies zijn kleine verwijzingen die door de Internet-browser op de pc van de gebruiker worden vastgelegd, met als doel om het gebruik van het internet te versnellen. Global Eco Tec kan om die reden ook het gebruik van cookies toepassen. Het gebruik van cookies wordt door websurfers algemeen aanvaard. Wij wijzen u er op dat het accepteren van een cookie niet betekent dat wij toegang krijgen tot uw computer of andere persoonlijke gegevens. Het is mogelijk om het gebruik van cookies uit te schakelen, maar dit kan wel betekenen dat bepaalde functies niet goed meer werken.

Global Eco Tec is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van andere bedrijven waaraan deze website mogelijkerwijs gekoppeld is. Eveneens is Global Eco Tec niet aansprakelijk en niet verantwoordelijk voor door derden aangeleverde gegevens op de Global Eco Tec-website. Wij adviseren u dan ook bij het bezoek van de websites van derden de privacy-verklaringen van die bedrijven te bekijken.

Wij streven ernaar altijd de meest actuele en accurate informatie te hebben teneinde de hoogst mogelijke kwaliteit met betrekking tot onze producten en diensten te kunnen bieden. De gegevens die u ons verschaft, kunt u dus altijd bekijken en er bestaat de mogelijkheid deze te wijzigen.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen. U kunt een e-mail zenden naar info@Global Eco Tec.nl.